Pożary grupy E – Pożary urządzeń elektrycznych – jak je gasić?

Pożary klasy EDo grupy pożarów E do kwietnia2006 roku zaliczano pożary z kategorii A, B, C i D. Ściśle mówiąc, materiały palne z tych grup, mogą też odpowiadać grupie E. Co to oznacza? Pożary z grupy E, pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz pożary w pobliżu urządzeń pod napięciem. Do ich gaszenia wykorzystuje się halony, dwutlenek węgla oraz proszki gaśnicze. Gaśnice proszkowe zawierają proszek oraz azot lub dwutlenek węgla. Oba te gazy stosuje się jako wyrzutnika, dzięki któremu zawartość gaśnicy jest pod ciśnieniem. Przed gaśnicy proszkowej warto zapoznać się najpierw z instrukcją. Zaleca się to ponieważ dostępne są różne typy takich gaśnic i każda jest uruchamiana zupełnie inaczej.

Generalnie, gaśnice proszkowe można stosować w wielu typach pożarów. W przypadku urządzeń elektrycznych proponuje się zachowanie szczególnej ostrożności i korzystanie z gaśnicy proszkowej w odległości minimum 1 metra. Pamiętać trzeba, że nie zaleca się stosowania tych gaśnic na urządzeniach powyżej 1kV.

Kolejnym typem przyrządów gaśniczych, którymi można gasić pożary grupy E, są gaśnice halonowe lub sprzęt gaśniczy na zamienniki halonu takie jak gaz FE 36 lub FM 200. Te, niestety, ze względu na właściwości niszczące warstwę ozonową Ziemi, są coraz rzadziej stosowane – a w zasadzie wycofywane z użytku. Generalnie, właściwości gaszące halonu są podobne do własciwości gaśnic proszkowych. Jedyna różnica to obłok gazowy zmniejszający dopływ tlenu. Halon z powodzeniem stosuje się w urządzeniach gaśniczych samolotów czy czołgów. Gaśnice z dwutlenkiem węgla, nazywane gaśnicami śniegowymi, znalazły szerokie zastosowanie przy gaszeniu ciał oraz urządzeń elektrycznych. Nazwa gaśnicy śniegowej wzięła się od tego, że CO2 wydostający się z butli pod dużym ciśnieniem szybko ulega ochłodzeniu i już w chwili opadania wygląda jak płatki śniegu. Dzięki temu w miejscu opadania izoluje daną przestrzeń i zamyka dopływu tlenu. Gaśnice takie stosuje się głównie w formie butli lub agregatów, instalowanych na większych przestrzeniach.

1 Comment

MarcelinaPaździernik 15th, 2015 at 6:54 pm

Dlaczego dzisiaj nie istnieje grupa E?

Leave a comment

Your comment