Stadia rozwoju pożaru – jak dochodzi do pożaru?

pożaryAby zapoczątkować proces pożaru musi wystąpić tzw. „czworokąt spalania”, czyli:

  • materiał palny,
  • utleniacz,
  • ciepło,
  • skomplikowane reakcje łańcuchowe.

Generalnie rozwój pożaru możemy podzielić na cztery fazy. Od chwili wystąpienia spalania i pojawienia się płomienia występuje ogorzenie materiału palnego, który już się pali albo zacznie się palić za chwilę. Zwiększa się wytwarzanie ciepła i dymu, które są produktem spalania.

czytaj artykuł »

Podział pożarów przez pryzmat wielkości

Skuteczny i profesjonalny sprzęt gaśniczyKażdy pożar możemy podzielić ze względu na wielkość. Pożar mały, to taki, podczas którego zostały zniszczone budynki lub ich część, maszyny, narzędzia, maszyny lub surowce o powierzchni do 70 m2 lub objętości 350 m3 oraz lasy i uprawy do powierzchni 1 ha. Pożar średni charakteryzuje się zniszczonymi obiektami, sprzętem, maszynami, surowcami o powierzchni od 71 do 300 m2, albo objętości od 351 do 1500 m3 i lasami, uprawami od 1 do 10 ha. Duży pożar występuje gdy podczas spalenia zostały zniszczone budynki, materiały, surowce maszyny o powierzchni od 301 do 1000 m2, objętości od 1501 m3 do 5000 m2, lasy oraz uprawy o powierzchni od 10 ha do 100 ha. Pożary bardzo duże charakteryzują się powierzchnią ponad 1001 m2 i objętością większą niż 5001 m3, w przypadków lasów większa niż 101 ha. Przy tak dużych pożarach, skuteczny sprzęt gaśniczy jest kluczowym elementem całej operacji przeciwpożarowej.

czytaj artykuł »

Pożary grupy F – gaszenie i charakterystyka

Pożary klasy FDo pożarów klasy F można zaliczyć zapalenie się tłuszczów i olejów, używanych do smażenia. Do 2005 roku pożary tego typu przydzielano do grupy B, czyli cieczy palnych i materiałów stałych, topiących się pod wpływem temperatury. W roku 2005 tłuszcze gastronomiczne wyodrębniono. Przyczyną przydzielenia ich do oddzielnej klasy jest fakt, iż podczas obróbki termicznej, czyli smażenia, można je podgrzać do bardzo wysokich temperatur – co utrudnia w przypadku pożaru zgaszenie takiego tłuszczu. W związku z powstaniem nowej grupy wielu producentów zaczęło produkować gaśnice typu F lub, potocznie nazywane gastronomicznymi. Istotną kwestią jest to, że nawet zaraz po ugaszeniu pożaru dojść może do ponownego zapłonu, np. w chwili gdy powróci dopływ tlenu.

czytaj artykuł »

Pożary grupy E – Pożary urządzeń elektrycznych – jak je gasić?

Pożary klasy EDo grupy pożarów E do kwietnia2006 roku zaliczano pożary z kategorii A, B, C i D. Ściśle mówiąc, materiały palne z tych grup, mogą też odpowiadać grupie E. Co to oznacza? Pożary z grupy E, pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz pożary w pobliżu urządzeń pod napięciem. Do ich gaszenia wykorzystuje się halony, dwutlenek węgla oraz proszki gaśnicze. Gaśnice proszkowe zawierają proszek oraz azot lub dwutlenek węgla. Oba te gazy stosuje się jako wyrzutnika, dzięki któremu zawartość gaśnicy jest pod ciśnieniem. Przed gaśnicy proszkowej warto zapoznać się najpierw z instrukcją. Zaleca się to ponieważ dostępne są różne typy takich gaśnic i każda jest uruchamiana zupełnie inaczej.

czytaj artykuł »

Pożar grupy D – charakterystyka i metody gaszenia

Pożary klasy DPożary metali – takich jak sód, lid, potas, glin oraz ich stopy – zaliczamy do pożarów klasy D. Metale te podczas palenia się zużywają tlen z powietrza, ewentualnie, w zależności od składu chemicznego, zawarte w nich utleniacze, dlatego mogą palić się bez dostępu do tlenu np. termit, elektron. W związku z tym bardzo trudno ugasić takie pożary, z powodu często są często wykorzystywane przez wojsko, jako środki zapalające lub wywołujące pożary.

Podczas gaszenia pożarów grupy D wykorzystuje się głównie chlorek sodu. W chwili zetknięcia się z zapalonym przedmiotem związek ten zaczyna się topić, tworząc warstwę odcinającą dopływ tlenu. Natomiast w przypadku gdy palący się metal jest z utleniaczem – izoluje go od środowiska, dzięki czemu pożar się nie rozprzestrzenia. Poza chlorkiem sodu stosuje się jeszcze grafit oraz piasek. Niestety z powodu wyższej temperatury topnienia, oba te środki wytwarzają mniej szczelną warstwę.

czytaj artykuł »

Pożar klasy C – czym się charakteryzuje, jakie są metody gaszenia?

Pożary klasy C - gaszenie pożarów z grupy CW obowiązującej klasyfikacji pożarów, grupa C dotyczy palenia się gazów. Z takim pożarem można mieć do czynienia bardzo często, choć nie musi to oznaczać wycieku gazu z kuchenki czy też zapłonu z gazowego ogrzewania. Niezwykle często zdarza się, że substancje palące się, np. rożnego typu sztuczne tworzywa, wydzielają opary, które w połączeniu z powietrzem tworzyć mogą wysokopalne gazy. Pożary z grupy C podzielić można na kilka mniejszych grup, przy których wyodrębnieniu bierze się pod uwagę wielkość pożaru.

czytaj artykuł »

Pożar klasy B – specyfika i metody gaszenia

Pożary z grupy i klasy BGrupa pożarów B dotyczy cieczy palnych oraz substancji, którym podczas palenia się towarzyszy zjawisko zmiany stanu fizycznego, którą nazywamy po prostu topnieniem. Do najpopularniejszych materiałów, których pożary zaliczamy do tej grupy należą m.in.: benzyna, nafta, oleje, tłuszcze, alkohol, parafina, stearyna, plastik, smoła i wiele innych. Są to także różnego typu materiały, wykonane ze sztucznego tworzywa, jak choćby PCV.

Takich materiałów jest w każdym domu bardzo wiele, gdyż polichlorek winylu jest popularnie wykorzystywany w wytwórstwie. Pożary z grupy B należą do trudnych do ugaszenia a dodatkowo mogą spowodować wybuch. Dzieje się tak wówczas, gdy nad materiałem zaczyna gromadzić się gorąca para oraz powietrze. Jest to prawdziwa mieszanka wybuchowa. czytaj artykuł »

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Skuteczna ochrona przed pożaramiWiele osób zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego we własnych mieszkaniach i domach. Warto w mieszkaniu zainwestować w czujniki dymu, które wcale nie są dużym wydatkiem a mogą nas wcześnie ostrzec przed zagrożeniem. Należy oczywiście pamiętać, aby nie instalować ich w takich miejscach jak kuchnia – instaluje się je tylko w przedpokojach i korytarzach w najwyższych punktach. Aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego niebezpieczeństwa należy unikać umieszczania przewodów, ścierek i innych łatwopalnych rzeczy w pobliżu kuchenek czy opiekaczy. Regularne czyszczenie palników kuchenki na pewno nie tylko wydłuży żywotność tego urządzenia, ale też uchroni nas przed zapaleniem resztek tłuszczu czy jedzenia. Jednym z najczęstszych błędów jest pozostawianie gotujących się produktów bez opieki. To właśnie w wyniku naszej nieuwagi może dojść do samozapłonu. W przypadku gdy podczas smażenia patelnia ulegnie zapaleniu najczęstszym błędem z naszej strony jest polewanie jej wodą – a przecież dobrze wiemy jak gorący tłuszcz reaguje z zimną wodą.

czytaj artykuł »

Pożar klasy A – czym się charakteryzuje i jak go gasić?

Pożary klasy ADo najczęstszych pożarów należą te, które klasyfikujemy w grupie A. Są to pożary ciał stałych, najczęściej pochodzenia naturalnego. Do tej grupy zaliczyć można zatem materiały takie jak drewno, węgiel, soma czy tkaniny. Charakterystyczną cechą tych pożarów jest tworzenie się żarzących węgli. Pamiętać należy, że taki węgiel, choć może nie być widać na nim ognia, ma bardzo wysoką temperaturę i bardzo łatwo może przenieść pożar na inny obszar. Materiały płonące w ten sposób mogą podczas procesów spalania wydzielać gaz lub parę.

czytaj artykuł »

Pożary w Polsce – statystyki na rok 2011

Statystyki pożarówChoć współczesna wiedza o pożarach jest bardzo duża i znacznie łatwiej jest nam zarówno pożary gasić, jak też im zapobiegać. Co prawda ogromne pożary, które trawiły całe miasta, zdarzają się już niezwykle rzadko, to jednak nadal duża jest liczba pożarów o mniejszym zasięgu, których bilans okazać się może porównywalny.

Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, opracowanych w roku ubiegłym, a dotyczących roku 2011, całkowita liczba pożarów w naszym kraju wyniosła blisko 172 tys. pożarów. Zdecydowanie najgorszym miesiącem był pod tym względem marzec – zanotowano tu ponad 41 tys. pożarów.

czytaj artykuł »

←Older